Thay đổi hồ sơ cấp code Easy Credit

MFast xin thông báo kể từ ngày 11/01/2021, EASY CREDIT ngừng triển khai việc đào tạo online Quy Tắc Ứng Xử (QTUX) thay vào đó Sale khi tạo code sẽ tải QTUX như sau:

  1. Sale tải file QTUX trên MFAST hoặc sử dụng mẫu Quy tắc ứng xử này, Ký tên và Điền đầy đủ thông tin.
  2. Chụp ảnh QTUX (4 trang) đã điền đủ thông tin và tải lên MFAST

Lưu ý: Khi tải File QTUX, tải 4 trang theo cùng một chiều dọc. Ký tên và điền đầy đủ thông tin: Họ tên, CMND/CCCD, ngày tháng năm

Việc thay đổi QTUX này giúp Anh/Chị nhanh chóng có Code Sale để lên hồ sơ cho khách hàng

Tham khảo thêm tại Hướng dẫn ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin