Thay đổi mẫu thông tin ứng viên trên MFast - MFast

Thay đổi mẫu thông tin ứng viên trên MFast

MFast xin thông báo về việc thay đổi mẫu thông tin ứng viên, khi đăng ký thông tin ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng. Các hồ sơ khác không đổi

1/ Thời gian áp dụng: Ngày 20/10/2021

2/ Mẫu thông tin ứng viên mới: Xem tại đây

3/ Hướng dẫn ứng tuyển các nghiệp vụ tài chính: Xem tại đây

Các bạn cập nhật thông tin nhé!