Thời gian cập nhật kết quả mở tài khoản số trong dịp Tết Nguyên Đán 2023

MFast xin thông báo về thời gian cập nhật kết quả và chi trả hoa hồng đối với dự án mở tài khoản ngân hàng số/ ví điện tử trong dịp Tết Nguyên Đán như sau:

STT Dự án Thời gian tạm ngưng/ chi trả đợt 1 Thời gian chi trả đợt 2
1 VPBank Neo

Hoa hồng đợt 1 vẫn chi trả ngay khi khách hàng mở tài khoản thành công. Người dùng vẫn giới thiệu khách hàng mở tài khoản VPBank NEO bình thường trong thời gian này

Hoa hồng đợt 2 từ ngày 01/01/2023 – 15/01/2023 sẽ được chi trả vào cùng ngày chi trả đợt 2 (16/01/2023-31/01/2023) vào ngày 10/02/2023

2 SOL Shinhan Bank

Hoa hồng đợt 1 vẫn được chi trả ngay khi khách hàng mở tài khoản thành công. Người dùng vẫn giới thiệu khách hàng mở tài khoản SOL Shinhan bình thường trong thời gian này

Hoa hồng đợt 2 trong tháng 12/2022 sẽ được chi trả dự kiến vào ngày 10/02/2023

3 MBBank

Thời gian tạm ngưng chi trả hoa hồng từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 31/01/2023

Trong thời gian này người dùng vẫn giới thiệu khách hàng mở tài khoản vì MBBank vẫn xét duyệt tài khoản

Chi trả hoa hồng vào ngày 01/02/2023

4 MoMo

Thời gian tạm ngưng chi trả hoa hồng từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023

Trong thời gian này người dùng vẫn giới thiệu khách hàng mở ví điện tử vì MoMo vẫn xét duyệt tài khoản

Chi trả hoa hồng và cập nhật kết quả vào ngày 06/02/2023

5 Cake

Thời gian tạm ngưng chi trả hoa hồng từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 31/01/2023

Trong thời gian này người dùng vẫn giới thiệu khách hàng mở tài khoản vì Cake vẫn xét duyệt tài khoản

Chi trả hoa hồng vào ngày 01/02/2023

6 TPBank

Thời gian tạm ngưng chi trả hoa hồng từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 31/01/2023

Trong thời gian này người dùng vẫn giới thiệu khách hàng mở tài khoản vì TPBank vẫn xét duyệt tài khoản

Kết quả tháng 12 sẽ được chi trả dự kiến vào ngày 10/02/2023

7 VNPAY

Trong thời gian này người dùng vẫn giới thiệu khách hàng mở ví điện tử vì VNPAY vẫn xét duyệt tài khoản

Hoa hồng vẫn chi trả ngay khi khách hàng mở tài khoản thành công

8 KBank

Thời gian tạm ngưng chi trả hoa hồng và cập nhật kết quả đơn từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 31/01/2023

Trong thời gian này người dùng vẫn giới thiệu khách hàng mở tài khoản vì KBank vẫn xét duyệt tài khoản

Hoa hồng và cập nhật kết quả đơn vào ngày 01/02/2023

Chúc các MFaster sẽ bùng nổ hơn nữa trong năm 2023 nhé!