Loading...
Thông báo cập nhật hệ thống báo cáo từ VIB

MFast thông báo từ ngày 24.11.2023 đến ngày 11.12.2023, VIB tạm ngưng chi trả báo cáo để cập nhật lại hệ thống.

Đường link: https://www.vib.com.vn/vn/the-tin-dung/trang-thai-don-mo-the có thay đổi hiển thị thông báo và hiện tại chưa khớp với báo cáo hàng ngày mà VIB cập nhật trên MFast. VIB thông báo tạm thời ngưng hướng dẫn khách hàng tra cứu thông tin, theo dõi số liệu cũng như thông tin đăng ký của khách hàng qua đường link trên.

Ghi chú:

(1) Trước khi thay đổi: trước 24/11/2023 : Định nghĩa "Đã tạo hồ sơ" được hiểu là đã có hồ sơ trên hệ thống thẩm định VIB.

(2) Sau khi thay đổi: Từ 24/11/2023 trở đi. Định nghĩa " Đã tạo hồ sơ" được hiểu là KH đã hoàn thành đơn mở thể và đang xử lý tại hệ thống VIB)

MFast sẽ thông báo  theo dõi trở lại đường link này ngay khi hệ thống hoàn thiện.

MFaster cập nhật các thông tin này để hỗ trợ khách hàng nhé!