Loading...
Thông báo điều chỉnh quy định thuế TNCN trên MFast

MFast xin thông báo, kể từ ngày 01/01/2023, điều chỉnh quy định khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như sau:

 1. Không áp dụng cam kết thuế TNCN trên MFast
 1. Mức khấu trừ thuế TNCN sẽ dựa trên tổng thu nhập từng tháng, cụ thể như sau:
  • Thu nhập trong tháng < 2 triệu vnđ: không bị khấu trừ thuế
  • Thu nhập trong tháng ≥ 2 triệu vnđ: khấu trừ 10% thuế trên tổng thu nhập tháng.
 1. Không hỗ trợ duy trì số dư thu nhập từ tháng này sang tháng khác. MFast sẽ tự động quyết toán và thanh toán toàn bộ thu nhập của người dùng về tài khoản ngân hàng liên kết vào ngày cuối cùng của tháng. 
 1. Quy định rút tiền và mua sắm
  • Các ngày trong tháng: Người dùng có thể rút tiền hoặc mua sắm bất cứ lúc nào từ số dư khả dụng.
  • Vào ngày cuối cùng trong tháng:
   • MFast tạm dừng chi trả hoa hồng và việc chi trả sẽ được thực hiện vào ngày tiếp theo.
   • MFast sẽ tạm dừng tính năng mua sắm, rút tiền và tự động chuyển toàn bộ thu nhập còn lại về tài khoản ngân hàng, theo quy tắc khấu trừ thuế như mô tả ở mục #2 phía trên.
  • Đối với số dư không thỏa mức tối thiểu là 100,000 vnd trở lên, MFast sẽ chuyển phần thu nhập này qua tháng tiếp theo.
 1. Các lưu ý:
  • Quy định này chỉ áp dụng đối với người dùng ký hợp đồng cộng tác viên trên MFast
  • MFast sẽ tạm giữ 10% thuế TNCN trên mỗi giao dịch thu nhập được cộng vào tài khoản tích lũy và sẽ thanh toán/ hoàn trả theo quy định tại mục #4
  • Các quy định về phí rút tiền áp dụng vẫn như cũ, tham khảo tại đây.

Theo nội dung trên, để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi và đảm bảo được quyết toán thuế đầy đủ, MFast khuyến nghị người dùng RÚT TOÀN BỘ SỐ DƯ CÒN LẠI TRÊN MFAST về tài khoản ngân hàng, trước ngày 31/12/2022. Thu nhập nhận được sau thời điểm này sẽ áp dụng theo quy định mới.