Loading...
Thông báo nâng cấp hệ thống dự án bán hàng trả chậm

Với mục đích tối ưu hệ thống, cập nhật các tính năng mới của sản phẩm và nâng cao trải nghiệm của người dùng. MFast sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống đối với dự án Bán hàng trả chậm - MFast Pay Later từ 10h00 ngày 07/12/2022 đến ngày 15/12/2022

Trong thời gian thực hiện, bạn tạm ngưng lên hồ sơ mới đối với khách hàng. Các hồ sơ lên hệ thống trước thời gian thông báo vẫn được xử lý theo quy trình hiện tại. Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm tài chính khác để tư vấn đến khách hàng trong thời gian nâng cấp. Chi tiết về dự án tài chính trên MFast, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-tai-chinh/

Mong bạn thông cảm về sự gián đoạn này. MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi dự án được triển khai trở lại!