Loading...
Thông báo tạm dừng triển khai dự án PTF

MFast xin thông báo tạm dừng dự án tài chính PTF từ ngày 01/12/2022. Vì vậy, bạn lưu ý những thông tin sau:

  1. Ngưng tiếp nhận và xử lý những hồ sơ lên mới từ ngày 01/12/2022
  2. Những hồ sơ được lên trước ngày 01/12/2022, vẫn xử lý theo quy trình bán hàng hiện tại. Bạn lưu ý đẩy lại hồ sơ để được xử lý, nếu như đang trả về để bổ sung, chỉnh sửa
  3. PTF sẽ hoàn tất giải ngân những hồ sơ được duyệt trước ngày 01/12/2022

Thông báo trên áp dụng đối với dự án tài chính PTF thông thường, và PTF Digital Lending (Vay tiền mặt nhanh)

Cảm ơn các bạn đã cùng MFast đẩy mạnh dự án PTF thành công, MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi dự án được mở trở lại. Trong thời gian này các bạn tiếp tục đẩy mạnh các dự án bán hàng khác đang chạy trên MFast. Chi tiết bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-tai-chinh/

Chúc bạn thành công!