Loading...
Thông báo tạm ngưng dự án Cake VPBank

MFast xin thông báo, từ 13H30 ngày 03/07/2023, tạm ngưng dự án Cake VPB để cập nhập hệ thống.

Vì lý do thay đổi thông tin đối soát từ CAKE từ ngày 01/07/2023 - 03/07/2023. Trường hợp chưa lên đơn trên thống kê theo điều kiện ghi nhận cũ, là đơn E- KYC thành công nhưng chưa ở trạng thái “Thành công_chờ đối soát”

Bạn báo khách hàng phát sinh giao dịch để được ghi nhận đơn “Thành công_chờ đối soát” trên thống kê theo điều kiện mới của CAKE đảm bảo đạt trong những giao dịch hợp lệ sau:

+ Thanh toán offline tại máy POS

+ Thanh toán dịch vụ điện, nước, internet…trên app

+ Nạp card điện thoại (tối thiểu 10,000 vnd)

+ Giao dịch thanh toán dịch vụ online+ Thanh toán dịch vụ Be.

MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi sản phẩm được mở lại. Cảm ơn các bạn.