Thông báo về việc sử dụng OCTO App để quản lý thẻ CIMB Bank

MFast xin thông báo, kể từ ngày 26/05/2021, CIMB Bank sẽ tạm ngưng cung cấp tính năng CIMB Web mà người dùng đang sử dụng để quản lý thẻ trên ứng dụng MFast

Thay vào đó, người dùng sẽ sử dụng OctoID để đăng nhập vào ứng dụng OCTO thuộc ngân hàng CIMB Bank để quản lý thẻ

Hướng dẫn đăng nhập vào ứng dụng OCTO như sau:

Bước 1: Lấy mã OctoID:

1/ Đối với người dùng đã có thẻ CIMB, có thể vào xem OctoID trên CIMB Web (Tại MFast) hoặc gọi CIMB hotline: 1900 96 96 96 để nhận OctoID.

2/ Đối với người dùng mở mới sẽ được nhận OctoID qua tin nhắn sau khi duyệt mở thẻ.

Bước 2: Tải ứng dụng OCTO từ CH Play hoặc AppStore

Bước 3: Sử dụng OctoID để đăng nhập vào OCTO App như hướng dẫn bên dưới

Thời gian CIMB sẽ bắt đầu đóng CIMB Web trên MFast vào ngày 26/05/2021

Các bạn cập nhật thông tin nhé!