Loading...
Thưởng nóng 100,000đ cho MFaster giải ngân dự án MCredit

Nhằm chào mừng sản phẩm Cash Card (Thẻ vay MCredit) mới được ra mắt, MFast chính thức mở rộng chương trình thi đua "Tặng 100,000đ/hồ sơ giải ngân qua BPM mới" thành chương trình dành cho cả sản phẩm BPM mới và thẻ vay Cash Card. Cụ thể như sau:

1/ Thời gian triển khai: 06/07/2022

2/ Sản phẩm áp dụng:

  • Sản phẩm BPM mới - MCredit
  • Sản phẩm thẻ vay Cash Card

3/ Nội dung chương trình

Thưởng ngay 100,000 VNĐ cho 100 MFaster đầu tiên có hồ sơ giải ngân thành công sản phẩm BPM mới (Trên nền tảng MFast) và sản phẩm thẻ vay Cash Card

Lưu ý:

  • Mỗi MFaster chỉ nhận tối đa 1 giải/ 1 sản phẩm (Tối đa giải thưởng 200,000đ) trong thời gian triển khai chương trình
  • Tại thời điểm trao giải, người dùng vẫn còn hoạt động
  • Chương trình này thay thế cho chương trình "Tặng 100,000đ/hồ sơ giải ngân qua BPM mới" đã được truyền thông trước đó

4/ Thời gian trao giải

MFast sẽ chi trả giải thưởng cho các MFaster sau 3 ngày kể từ ngày đạt đủ số lượng. Giải thưởng sẽ được chi trả vào ví tích lũy trên MFast

Tham khảo sản phẩm MCredit:

Quà ngay trước mắt mà không lấy thì quá uổng. Số lượng có hạn nên nhanh tay lấy giải thưởng ngay bạn ơi!

Chúc các bạn thành công!