Miễn chứng từ Sổ hộ khẩu đối với các dự án bán hàng

Các bạn lưu ý về việc miễn chứng từ Sổ hộ khẩu (SHK) khi lên hồ sơ đối với các dự án bán hàng trên MFast như sau:

1/ Dự án MCredit

Từ ngày 01/07/2021, Hướng dẫn về việc cấp mới, và thu hồi SHK như sau:

  • Trường hợp KH cung cấp được sổ hộ khẩu: được chấp nhận cho đến hết năm 2022.
  • Trường hợp KH xác nhận không cung cấp được SHK do đã bị thu hồi hoặc hết thời hạn nêu trên: yêu cầu KH cung cấp xác nhận bằng văn bản thông tin về cư trú (theo Quy định tại Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an).

[Click vào đây] Để xem biểu mẫu xác nhận thông tin cư trú

1.1 /Các sản phẩm miễn sổ hộ khẩu:

  • CS RL SCO MOBI 37
  • CS RL SCO MOBI 47
  • CS RL SCO CIC VINA 47

1.2/ Áp dụng Giấy phép lái xe thay thế sộ hộ khẩu:

Đối tượng áp dụng Giấy phép lái xe thay thế Sổ hộ khẩu:

  • Sử dụng CMND/ CCCD 12 số còn hiệu lực và nộp hồ sơ vay vốn tại MCredit
  • Trường hợp khách hàng sinh trước năm 2001 yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh nhân dân cũ hoặc văn bản xác nhận 2 số CMND/CCCD là 1 theo quy định của MCredit từng thời kì
  • GPLX dùng để thay thế SHK phải là bản PET

2/ Dự án Easy Credit

Từ ngày 17/06/2021, Easy Credit miễn chứng từ bắt buộc SHK/GPLX.

3/ Dự án Mirae Asset

Từ ngày 05/07/2021, thay đổi quy định chứng từ Sổ hộ khẩu như sau:

1/ Cập nhật Bỏ chứng từ BẮT BUỘC Sổ Hộ Khẩu áp dụng cho tất cả các sản phẩm. Khi nhập liệu hồ sơ trên MFast, không cần tải chứng từ vào trường SHK này.

2/ Bổ sung Sộ Hộ Khẩu là chứng từ chứng minh cư trú dành cho khách hàng ở địa chỉ thường trú

[Click vào đây] Để xem chi tiết quy định chứng từ SHK

[Click vào đây] Để xem hướng dẫn nhập liệu trường địa chỉ đối với việc cung cấp SHK làm chứng từ chứng minh cư trú (POA)

Các bạn cập nhật thông tin nhé !