Loading...
[MPL] Dừng triển khai sản phẩm phiếu mua hàng Got It

MFast thông báo tạm dừng dòng sản phẩm bán hàng trả chậm "Phiếu mua hàng Got It" kể từ ngày 03/02/2023

Giờ đây, với “Bán Hàng Trả Chậm” trên MFast, bạn hoàn toàn có thể giới thiệu khách hàng mua các mặt hàng điện thoại, điện máy, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng,... cần thiết cho cuộc sống hàng ngày ngay cả khi khách hàng chưa sẵn sàng về mặt tài chính

Các dòng sản phẩm đang triển khai:

Chờ gì nữa, mở MFast chốt đơn ngay bạn ơi!


Bài viết liên quan: