Loading...
Quy đổi điểm bán hàng MTrade trong mô hình trả thưởng Tôi Là Huyền Thoại

Thông tin nóng MFaster ơi, MFast thông báo bổ sung cách quy đổi điểm kinh nghiệm xét thưởng dự án bán hàng trả chậm (MTrade) đối với mô hình Tôi Là Huyền Thoại như sau:

Danh mục Giá trị quy đổi Điểm kinh nghiệm
Tổng giá trị đơn hàng MTrade phát sinh trong tháng xét 1,000,000 VNĐ 3
 

Lưu ý:

  • Thời điểm tính điểm kinh nghiệm: khi đơn hàng MTrade thành công và được chi trả thu nhập đợt 1 thành công
  • Phạm vi cộng điểm vẫn dựa trên người dùng trực tiếp bán và 6 tầng cộng tác viên bên dưới.
  • Các nội dung, quy định khác không thay đổi
Bảng quy đổi điểm kinh nghiệm đối với mô hình trả thưởng Tôi Là Huyền Thoại

Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/05/2023 cho đến khi có thông báo mới

Xem chi tiết mô hình mới Tôi Là Huyền ThoạiXem tại đây!

Với mô hình Tôi Là Huyền Thoại, MFast sẽ giúp bạn tự tin phát triển bản thân một cách bài bản, có lộ trình đi đến thành công, từ đó trở thành “Huyền Thoại” trong lĩnh vực Tài chính – Bảo hiểm. 

Chúc bạn thành công!