[SHB FC] Cập nhật quy định ứng tuyển nghiệp vụ

SHB Finance xin thông báo về việc bắt buộc cung cấp CCCD và số CMND cũ (nếu có), khi ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng để tạo code từ ngày 28/02/2023.

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin về những hồ sơ trên, hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào trong quá trình ứng tuyển, hãy gửi email đến hotro@mfast.vn. MFast sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất

Đừng bỏ lỡ cơ hội tăng thu nhập từ các sản phẩm tài chính hấp dẫn, hãy tham gia ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng ngay bằng cách thực hiện các bước đơn giản theo hướng dẫn Tại Đây.

Chúc bạn thành công!