[SHB FC] Thông báo gọi khảo sát người dùng MFast

Để kiểm soát chất lượng người dùng tham gia dự án SHB Finance, đội kiểm soát chất lượng SHB (QA_SHB) sẽ liên hệ tới người dùng MFast để hỗ trợ thông tin và khảo sát tình trạng làm việc người dùng đối với dự án vay tài chính.

Vì vậy, để buổi khảo sát có giá trị MFast khuyến khích người dùng tham gia và lưu ý nắm rõ những thông tin sau:

1. Bắt máy nghe điện thoại và hợp tác trao đổi với Nhân viên kiểm soát chất lượng SHB với thái độ tích cực

2. Nắm rõ thông tin sản phẩm và quy trình bán hàng

Thông chi chi tiết dự án SHB FC xem tại đây!

3. Hiểu về Quy tắc ứng xử trong quá trình làm việc

Quy tắc ứng xử và hình thức xử lý vi phạm gian lận hồ sơ: Xem tại đây

4. Quy trình tạo code dự án SHB FC dựa trên Người dùng đăng ký và người dùng sẽ thực hiện bài thi E – Learning để hoàn tất cấp code SHB, đường link+User+ Password sẽ được gửi qua email người dùng đăng ký tạo code. Vì vậy khi không còn tham gia dự án/nghỉ việc người dùng MFast chủ động liên hệ với quản lý hoặc gửi email về đầu mối admin MFast để đóng code dự án.

Lưu ý: Trường hợp người dùng không hợp tác tham gia khảo sát hoặc kết quả khảo sát không đạt, MFast sẽ đánh giá lại về việc cấp nghiệp vụ bán hàng dự án tài chính SHB Finance tùy vào kết quả từ phía đối tác

Chúc các bạn luôn có nhiều khách hàng và thành công hơn nữa tại MFast!