Loading...
Tư vấn khách hàng có nhu cầu sản phẩm tài chính

Trên đây là quy trình cơ bản khi xử lý một khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng. Bạn thấy đấy, tư vấn khoản vay là bước không thể thiếu. Tại đây, bạn cần phải nắm rõ thông tin sản phẩm vay để tư vấn và thuyết phục khách hàng. Hãy yên tâm vì MFast sẽ đào tạo và gửi tài liệu giúp bạn thực hiện công việc này một cách tốt nhất.

Sau khi khách hàng đồng ý với điều kiện và mức lãi suất, các chuyên viên của MFast sẽ xử lý những bước còn lại. Bạn sẽ được nhận hoa hồng tương ứng sau khi khách hàng giải ngân (tức nhận tiền) thành công.

Tuy nhiên, để tham gia nghiệp vụ tư vấn khách hàng vay, bạn cần ứng tuyển nghiệp vụ tài chính.

Xem thêm: