Loading...
Cảnh báo vi phạm Quy tắc ứng xử tại SHB Finance

Thời gian vừa qua, chỉ trong một thời gian ngắn MFast đã ghi nhận đến 25 trường hợp nhân viên vi phạm Quy tắc ứng xử (QTUX) trong quá trình lên hồ sơ tài chính. Đặc biệt với cùng 1 lỗi nghiêm trọng, các đối tượng này đã làm giả mạo lịch thanh toán của các công ty tài chính như: PTF, EASY, MCREDIT…. Để cung cấp cho các đơn vị tài chính, cụ thể là SHB FC.
Đây là một lỗi nghiêm trọng, khả năng lớn các đối tượng thuộc một đường dây chuyên cung cấp các giấy tờ giả mạo. Nên người dùng MFast đặc biệt lưu ý:

  • Thực hiện đúng các quy định liên quan đến QTUX
  • Không mua, thu nhận các giấy tờ của khách hàng từ bên thứ 3.
  • Bắt buộc nhân viên kinh doanh phải là người trực tiếp thu thập hồ sơ của khách hàng.

Lưu ý: Bất kỳ trường hợp vi phạm nào sẽ phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc theo quy định, thậm chí bị truy tố nếu các sai phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến SHB Finance hoặc MFast.

Bên dưới là các hình ảnh giấy tờ giả mạo đang lưu hành

  • Lịch trả nợ công ty tài chính Bưu điện PTF:
  • Lịch trả nợ công ty tài chính MCredit

Bài viết liên quan