Loading...
Hướng dẫn tra cứu thông tin

Nhằm hỗ trợ người dùng có có đầy đủ thông tin khách hàng trước khi quyết định lên hồ sơ tài chính. MFast cung cấp các tiện ích tra cứu thông tin khách hàng như sau:

1/ Kiểm tra sản phẩm SIM - MCredit - Phí kiểm tra tùy thuộc vào nhà mạng khách hàng

2/ Kiểm tra điều kiện vay dự án MCredit - 40,000 VNĐ/ lượt

3/ Tra cứu kho Blacklist MFast - Miễn phí kiểm tra

Hi vọng với những tiện ích tra cứu trên sẽ giúp các bạn bán hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả.

Chúc các bạn thành công!


Để tìm hiểu thêm về các tính năng trên. Bạn tham khảo các hướng dẫn đi kèm sau: