Loading...
Sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ trên MFast

MFast kết hợp với nhiều nhà bảo hiểm lớn trên thị trường hiện tại như PTI, PVI, MIC, BSH,… để mang đến nhiều sản phẩm bảo hiểm có tiềm năng bán hàng lớn.

Các điểm nổi bật của sản phẩm Bảo Hiểm trên MFast:

  • Phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, đáp ứng nhu cầu tài chính hàng ngày
  • Đăng ký Online trên ứng dụng nhanh chóng
  • Không tốn thời gian đến trụ sở bảo hiểm
  • Thuận tiện đăng ký ở bất đâu và bất cứ lúc nào, chỉ cần 1 chạm trên Mfast
  • Nhận giấy chứng nhận bảo hiểm Online qua Email và Số điện thoại ngay sau khi đăng ký thành công

Bạn có thể tiếp cận đến nhiều khách hàng có nhu cầu Bảo hiểm bằng tính năng Tạo liên kết bán hàng Bảo Hiểm trên MFast. Bạn có thể sử dụng để gửi trực tiếp đến khách hàng hoặc quảng cáo trên các phương tiện truyền thông (Facebook, Zalo, Các diễn đàn mạng xã hội, ....) giúp bạn dễ dàng tiếp cận đến nhiều khách hàng tiềm năng. Khách hàng có thể chủ động Mua và Thanh toán bảo hiểm ngay trên Weblink bạn giới thiệu.

Link tham gia nhóm hỗ trợ sản phẩm Bảo Hiểm trên MFast: zalo.me/g/mznpmx695

Nhà bảo hiểm VASS - Viễn Đông

Nhà bảo hiểm PTI:

Nhà bảo hiểm PVI:

Nhà bảo hiểm BSH:

Nhà bảo hiểm VNI:

Nhà bảo hiểm MIC

Chúc các bạn thành công !