Loading...
Bản tin Tuần 1_Tháng 4

Xin chào các bạn,

Hãy cùng nhìn lại MFast điểm lại những thông tin đã được truyền thông trong tuần vừa qua nhé (Chọn các mục chữ màu xanh để xem đầy đủ bài viết)

1. Tài chính

1.1. Thông tin dự án

1.2. Định hướng bán hàng

Thống kê đối tượng khách hàng giải ngân tốt

2. Bảo hiểm

3. Tiếp thị liên kết

4. Chương trình thi đua

cuộc thi giới thiệu bạn tham gia MFast

Hãy bắt đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng nhé!